Услови за Добивање на Дигитални Полици за Правни Субјекти преку Платформата Argan 369

 

Регистрација на Платформата: Дигиталните полици се исклучиво наменети за правни субјекти. За да стекнете право на дигитална полица, правниот субјект треба да се регистрира на платформата Argan 369 MK и да ги пополни сите потребни податоци (Централен Регитар).

Прифаќање на Условите: По регистрацијата, правниот субјект треба да ги прифати сите услови за дигитално работење на платформата Argan 369 MK.

Договор со Стајлин Професионал дооел: Правниот субјект потпишува договор со Стајлинг Професионал дооел, сопственикот на платформата Argan 369 mk, откако ќе стекне право за користење на дигитална полица.

Членски Број и Личнен Профил: По исполнување на сите услови за соработка, правниот субјект добива свој членски број и личен профил на платформата. Овде може да ја следи целокупната активност поврзана со продажбите преку дигиталните полици во сите своите објекти.

QR Кодови за Производи: Правниот субјект добива свои лични QR кодови за производите, на основа на кои се издаваат дигиталните полици.

Максимум 3 Дигитални Полици: Секој правен субјект може да добие максимум три дигитални полици бесплатно, додека сите дополнителни се наплаќаат.

Достава на Дигитални Полици: Компанијата Стајлинг Професионал дооел, ги изработува дигиталните полици и бесплатно ги доставува до правниот субјект преку курирска служба.

Права и Обврски: Правниот субјект ги има сите права и обврски како и сите останати членови на платформата Argan 369 MK.

Проширување на Бизнисот: На правните лица им се овозможува да го прошират својот бизнис преку QR кодови за регистрација на нови членови, како правни така и физички лица.

Иновативни Дигитални полици: Искористете ги нашите дигитални полици во дигиталниот директен маркетинг за да го подобрите вашиот бизнис.

ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО СВЕТОТ НА ДИГИТАЛНАТА ОН-ЛИНЕ ПРОДАЖБА

Тимот на Argan 369 MK е достапен за сите дополнителни информации и поддршка.

info@argan369.mk